Pengajar TK Islam Al Manar adalah lulusan berbagai kampus PGTKI, antara lain PGTKI Darul Qalam dan PGTKI Bina Insan Kamil. Para guru-guru kami senantiasa mendapat berbagai pelatihan secara periodik guna mengupgrade kemampuan mengajar para guru.